Sunday, April 28, 2013

Kaffedrickandet

Ostindisk mugg i emaljfärger, hemfraktad av Ostindiska Compagniet,
ur Grandelius samling

Den stora populärdrycken på 1700-talet var KAFFET. De importerade bönorna var ockerdyra och dessutom belagda med skatt. Onödig lyx ansåg staten som passade på bättra den usla statskassan på kaffedrickarnas bekostnad. I Stockholm fanns ett femtiotal kaffefik i början av 1700-talet. Kaffehus som bara var öppna för män, med rätt tvivelaktigt rykte då många av dem erbjöd all möjlig slags kroppslig tillfredsställelse.

Kaffet har varit totalförbjudit flera gånger under 1700 och 1800-talet. Det första förbudet kom 1756 och var böndernas straff mot högrestånden som då förbjudit deras hembränning. Anledningen till att förbjuda kaffet kunde läsas i Fahlu Weckoblad 1794:

”Ibland de Utländske Öfwerflöds ämnen, som hufwudsakeligen bidragit til den Allmänna Wälfärdens undergräfwande, har det icke kunnat undfalla det i sednare tider alt mera så öfwerdrifwit utwidgade bruk af Caffee, at behofwet deraf årligen medtagit mera än Tretton Tunnor Guld af Rikets redbarheter. Wi föranlåtas altså, at, wid Wår Onåd, nu genast förbjuda all widare införsel af denna wara

Till skillnad från kaffeälskaren Karl XII, hade förbudet gillats av Gustav III som var helt säker på kaffe var mycket skadligt för hälsan. För att bevisa sin teori lät han två st enäggstvillingar och dömda mördare separeras, en av bröderna fick som dödsstraff dricka tre kannor kaffe om dagen medan den andre brodern skulle dricka tre kannor te varje dag. Experimentet gick helt enkelt ut på att se hur länge de överlevde. 83 år gammal avled den första brodern – tedrickaren. Då hade kungens två läkare som vakat över experimentet hunnit dö och Gustav III själv blivit mördad på en maskerad.

Något att tänka på när ni sörplar söndagskaffet! För det gör ni säkert då svenskar och finländare är de största kaffedrickandes nationaliteterna i världen!


Maria-Isabel

Gustav III - ingen kaffeälskare
Bild Livrustkammarens arkiv

Friday, April 19, 2013

Fixa stilen i Game of Thrones med svensk barock

Baserad på George R.R. Martins "A song of Ice and Fire"


Nattkista och stolar i 1700-talets barock
Slagbord, barock, 1600/ 1700-tal
Skåp. barock, 1700-tal
Kista, karolinsk barock, daterad 1718
Skåp, senbarock, 1700-tal

Skrin, mässing, barock, 1700-tal
Medeltida nyckel, järnsmide, jordfynd

Parti fat, tenn
Ljusstake, mässing, barock, 1700-tal
Salutkanon, mörsare, brons, 1800-tal
Olja på pannå, okänd konstnär, 1600/1700-tal
Bok, Georg Gottlieb Burchardi, Stockholm 1700
Dokument till Axel Julius de la Gardie (1637-1710) med lacksigill
Samtliga bilder och produkter är lånade från Bukowskimarket.com

PS: För er som inte känner er helt komfortabla i den rustika, mörka barocken kanske glädjs över att det står en klassisk fransk kyrkoljusstake med vindruvor och blad i Sansas kammare ...

Thursday, April 4, 2013

En ärlig man


Renässans herrnode. Ur Naeslunds samling.

 Kännemärke på en ärlig Man. Fahlu weckoblad, 1791

En ärlig man fullgör alla sina skyldigheter: Han är en god undersåte, en god äkta man, en god fader, en god wän, en god medborgare och en god husbonde. Han är fromfint, wänlig och hjelpsam, samt har känning af andras olyckor.

Han är försigtig och sedig; gör sig icke stor och betydande. Han wet tiga; han märker wäl andras fel, men talar aldrig derom, och låts som han icke ser dem. Han är icke egennyttig; som kännare af alla sina behof i detta lif - wet, är han i sit upförande altid regelbunden, och flyr all oordentlighet. Han har intet avseende på annat, än en werkelig förtjänst. Det som man kallar höghet, anseende, lycka, rikedom, allt detta rör honom aldrig; han wet fullkomligen skilja nöjen och oroligheter från hwarandra; hwllket ock måst förhindrar honom ifrån, at följa den wägen, som förer til lyckan.

Ehuru han är behagelig och omgängsam, söker han likwäl icke at blifwa firad; utan är indragen och will icke lysa. Således ser man sällan, at han söker komma högt upp i werlden; men om hans födelse eller lyckan befordra honom til högt ärestånd, fullgör han sin skyldighet i det nogaste, så wida som han har en widlyftig insigt, samt är förståndig, skarpsynt och skickelig.


Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Skapa din egen Tradera-widget

Wednesday, April 3, 2013

Ett skönt fruntimmer


Fransk 1700-tals adelsdam, det lilla sidenbandet runt halsen avslöjar att hon miste sitt huvud under franska revolutionen. Porträtt ur Naeslunds samling.

En Handbok för Herrar och Fruntimmer. Stockholm, 1828


 För att vara ett skönt fruntimmer fordras:

1. att hon är ung
2. att hon hvarken är för stor eller för liten
3. att hon hvarken är för fet eller för mager
4. att den ena lemmen är lagom stor i förhållande till den andra
5. vackra, mjuka, lockiga hår
6. en len, mjuk hud
7. en rödlätt hvit färg öfver hela kroppen
8. en jemn och klar panna
9. smala ögonbryn
10. klara blå eller mörka ögon
11. välbildad näsa
12. runda röda och hvita kinder
13. högröda läppar
14. en liten tillhopaslutande mun
15. små hvita tänder, liknande perlor
16. en lätt andedrägt, utan all lukt
17. ett ljuft, angenämt uttal
18. en vacker rund haka
19. små rödlätta öron, som ej äro mycket utstående
20. en snöhvit hals
21. ett alabasterbröst
22. vackra mjuka hvita händer
23. medelmåttiga fingrar
24. hvita genomskinliga naglar
25. en lätt och sedesam gång

Hur många rätt fick ni? Själv är jag i allafall rätt röd/ vit över hela kroppen efter månaders vinterdvala och har öron som ej äro mycket utstående.

Tingeling!


Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Skapa din egen Tradera-widget